0936000631

THỦ TỤC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI NHẬP CẢNH

CHECK LIST CHUẨN BỊ: 1/ Hộ chiếu bản gốc ( còn hạn trên 6 tháng ) 2/ Công văn nhập cảnh(  in ra) 3/ Hình 2 tấm 4*6 nền trắng 4/ Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam( in sẵn điền trước hoặc ra ngoài sân bay bên hải quan cung cấp) 5/ Lệ…