0936000631

Định cư, đầu tư Bồ Đào Nha

Chương trình đầu tư định cư Bồ Đào Nha (Golden Visa) do chính phủ Bồ Đào Nha triển khai với mục đích tạo điều kiện nhanh chóng cho các nhà đầu tư ngoài EU được cấp quy chế định cư hợp pháp tại quốc gia này. Chương trình đầu tư định cư Bồ Đào Nha (Golden Visa) có hiệu lực từ ngày 08 tháng 10 năm 2012.