0936000631

Định cư, đầu tư Hy Lạp

Hy Lạp đã nối gót Cyprus, với mức đầu tư tối thiểu thấp nhất châu Âu để tạo điều kiện cho người ngoại quốc định cư châu Âu, đây là một quốc gia đáng để được chọn làm nơi đặt chân định cư.