0936000631

Dispatch entry

Ưu điểm lớn nhất của công văn nhập cảnh chính là thủ tục đơn giản hơn rất nhiều so với xin visa, và tỷ lệ thành công xấp xỉ 100%. Bên cạnh đó, xin công văn nhập cảnh qua một doanh nghiệp lữ hành quốc tế cũng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí hơn rất nhiều.