0936000631

HÀ LAN: TRUNG TÂM TIẾP NHẬN THỊ THỰC HÀ LAN NHẬN LẠI HỒ SƠ XIN THỊ THỰC TỪ NGÀY 10/08/2020

HÀ LAN: TRUNG TÂM TIẾP NHẬN THỊ THỰC HÀ LAN NHẬN LẠI HỒ SƠ XIN THỊ THỰC TỪ NGÀY 10/08/2020

Hà Lan đã bắt đầu tiếp nhận lại hồ sơ từ ngày 10/08/2020

Do hậu quả của dịch bệnh Covid-19, VFS Hà Lan đã bắt đầu tiếp nhận lại hồ sơ từ ngày 10/08/2020. Tuy nhiên, tất cả các lịch hẹn đã được đặt sau ngày 18/03/2020 đều bị hủy… và lịch hẹn sẽ được đặt lại sau ngày 10/08/2020

Trung Tâm Tiếp Nhận Thị Thực cũng sẽ không nhận đơn xin thị thực nào từ ngày 18/03/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với những thị thực được cấp trong thời điểm dịch bệnh đã hết hạn mà chưa sử dụng sẽ không được gia hạn với bất cứ lý do nào. Qúy khách cần nộp lại hồ sơ và đơn xin thị thực mới theo yêu cầu của Lãnh Sự Quán Hà Lan.