0936000631

NHẬT BẢN : BẮT ĐẦU TÁI TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀO CUỐI THÁNG 7/2020

Nhật Bản đang từng bước tái mở cửa việc đi lại quốc tế, tại Việt Nam sẽ được bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xin cấp mới visa … cho một số đối tượng nhất định vào cuối tháng 7/2020.

Nhật bản đang chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ nhập cảnh vào tháng 7/2020

Trong trường hợp người Việt Nam có nguyện vọng sử dụng “Residence Track” của biện pháp này nhập cảnh mới hoặc tái nhập cảnh Nhật Bản thì đề nghị xin cấp mới thị thực (Visa) hoặc Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc như mục I dưới đây. Visa đã được Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam cấp cho đến ngày 27/03/2020 sẽ tiếp tục tạm dừng hiệu lực. Hơn nữa, trong trường hợp được cấp visa mới theo biện pháp này thì visa đã được cấp trước đó sẽ mất hiệu lực


※ Việc vận hành “Business Track” đang đàm phán với chính phủ Việt Nam nên hiện nay chưa thể áp dụng và sẽ có thông báo chính thức sau.
– Residence Track: Sau khi nhập cảnh Nhật Bản cần phải tự cách ly 14 ngày tại nhà v.v.
– Business Track: Kể cả trong thời gian cách ly tại nhà v.v. 14 ngày thì cũng có thể hoạt động dưới hình thức được giới hạn trong phạm vi hành động.
Ngoài ra, sau khi được cấp mới thị thực (Visa) hoặc Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc, thì đối với việc sang Nhật Bản thực tế phải có thêm điều kiện là tuân thủ biện pháp phòng dịch bổ sung nhằm tăng cường kiểm dịch cho Biện pháp đối sách biên giới hiện hành tại Nhật Bản
Một số điều kiện để được xin cấp mới visa và giấy xác nhận liên quan đến việc tái nhập vào Nhật Bản:
1. Xin cấp mới visa:
– Đối tượng nhập cảnh vào Nhật Bản với mục đích thương mại ngắn hạn như : thương mại, đàm phán, hậu mãi, tuyên truyền…
– Hạn visa là 90 ngày và tất cả các hoạt động đều không được nhận thù lao từ Nhật Bản
– Lao động , lưu trú dài hạn với Giấy Tư Cách Lưu Trú
2. Xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc
3. Xin cấp Giấy Tư Cách Lưu Trú [Thực tập kỹ năng] và [Kỹ năng đặc định]

Nguồn : https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona22072020.html