0936000631

Định cư, đầu tư Cộng Hòa Síp (Cyprus)

Hai quốc tịch là công cụ hiệu quả để thực hiện kế hoạch thuế quốc tế và cung cấp sự riêng tư về tài chính cho nguồn tiền gửi ngân hàng và đầu tư. Hai quốc tịch giúp nâng cao an toàn cá nhân, cho phép tự do đi lại và được tiếp cận các…