0936000631

Du lịch Úc trong 7 ngày

Không thể nào! Úc quả là quá rộng lớn, nếu chỉ dành một tuần bạn chỉ có thể đến một góc nhỏ của đất nước này. Tuy nhiên, nếu thời gian eo hẹp, bạn vẫn hoàn toàn có thể biến một tuần ấy trở thành khó quên bằng cách lập kế hoạch cẩn thận, tinh toán thời gian với cẩm nang nhỏ du lịch Úc trong 7 ngày của Kalivisa