0936000631

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1. Giấy phép lao động là gì? Đây là giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước Việt Nam xác nhận quyền lao động hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam 2. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động :     – Sở Lao Động – Thương binh và…