0936000631

LÝ LỊCH VÀ TƯ PHÁP VIỆT NAM

Khái niệm: Lí lịch tư pháp là một tài liệu (phiếu) do Sở Tư pháp (hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia) cấp. Trên đó cung cấp các thông tin chứng minh một người có hay không có án tích, bản án, các quyết định xử phạt của Tòa án. Lí lịch tư…