0936000631

Nhật Bản hạn chế nhập cảnh liên quan đến bệnh truyền nhiễm do virut Corona

Hiện nay, Chính phủ Nhật Bản đã chỉ định bệnh truyền nhiễm do virut Corona thể mới là “Bệnh truyền nhiễm chỉ định” dựa theo Luật Bệnh truyền nhiễm.