0936000631

Trao gửi yêu thương khuyến mã cực lớn dành cho visa Schengen

Visa Schengen là loại visa cho phép du khách được nhập cảnh và đi lại tự do giữa nhiều nước thuộc khối Schengen. Ngoại trừ một số nước có quy định hạn chế riêng về khu vực, còn lại thị thực Schengen có giá trị cho tất cả các quốc gia thành viên.