0936000631

Work permit

1. Giấy phép lao động là gì?
Đây là giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước Việt Nam xác nhận quyền lao động hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động :
– Sở Lao Động – Thương binh và Xã Hội (Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoạt động ngoài Khu chế xuất, khu công nghiệp)
– Bản quản lý Khu chế xuất và khu công nghiệp (Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoạt nằm trong Khu chế xuất, khu công nghiệp)

3. Điều kiện cơ bản khi yêu cầu cấp Giấy phép lao động :
– Người nước ngoài có thị thực lưu trú tại Việt Nam mang kí hiệu DN, NN3, LV,..
– Làm việc tại một công ty đăng kí kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam

4. Các vị trí sử dụng lao động nước ngoài được phân ra làm 4 vị trí như sau :
– Nhà quản lý
– Giám đốc điều hành
– Chuyên gia
– Lao động kỹ thuật
Và mỗi vị trí sẽ có những chức danh khác nhau vậy nên hồ sơ yêu cầu cung cấp bởi người lao động nước ngoài cũng vì thế mà khác nhau trừ trường hợp của “ Nhà quản lý “ và “ Giám đốc điều hành “.

5. Thành phần hồ sơ yêu cầu như sau :
– Hồ sơ cơ bản đối với 4 chức danh bao gồm :
Mẫu số 1 yêu cầu chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài tại doanh nghiệp theo Thông tư 18/2018
Mẫu số 7 theo Thông tư 40/2016
Lý lịch tư pháp nước ngoài hoặc Việt Nam (còn thời hạn 3 tháng kể từ ngày cấp).
Giấy khám sức khoẻ nước ngoài hoặc Việt Nam (thời hạn khám sức khỏe trong vòng 1 năm)
Passport đã chứng nhận con dấu lãnh sự, sao y, công chứng
2 hình 4×6 phông nền trắng
Giấy phép kinh doanh của công ty (bản photo)
– Giấy tờ thể hiện trình độ chuyên môn theo từng vị trí như sau :
Chức danh công việc: Tổng Giám Đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng VP đại diện.
Điều kiện: Người đứng đầu 1 công ty, cơ quan hay tổ chức. Có tên đứng trên Giấy phép kinh doanh của công ty tại Việt Nam
Giấy tờ thể hiện trình độ chuyên môn: Kinh nghiệm làm quản lý bên nước ngoài hoặc Giấy phép lao động cũ ở Việt Nam với xác nhận trình độ chuyên môn tay nghề tối thiểu là “ Kinh nghiệm quản lý “
Chức danh công việc: Giám đốc, phó giám đốc, phó tổng giám đốc…
Điều kiện: Người đứng thứ 2 trong công ty, cơ quan hay tổ chức hoặc nằm trong ban giám đốc điều hành của công ty.
Giấy tờ thể hiện trình độ làm việc: Kinh nghiệm làm quản lý bên nước ngoài hoặc Giấy phép lao động cũ ở Việt Nam với xác nhận trình độ chuyên môn tay nghề tối thiểu là “ Kinh nghiệm quản lý “+ Quyết định bổ nhiệm của công ty + Sơ đồ bộ máy tổ chức trong công ty.
Chức danh Chuyên gia: bao gồm những chức danh liên quan đến hoạt động của công ty không bao gồm 2 vị trí trên và Lao động kỹ thuật.
Điều kiện: Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tương đương với chức danh sẽ xin.

Giấy tờ thể hiện trình độ làm việc:
– Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan ít nhất 36 tháng bên nước ngoài hoặc ở Việt Nam được thay bằng Giấy phép lao động có tổng thời gian tương tự và Bằng Cử nhân tốt nghiệp với chuyên ngành liên quan.
Chức danh Lao động Kỹ thuật: Bất kỳ chức danh nào cũng có thể xin ở vị trí Lao động kỹ thuật, trừ các chức danh đứng đầu tổ chức và nằm trong bộ phận quản lý.

Điều kiện: Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc tương ứng với chức danh sẽ xin.

Giấy tờ thể hiện trình độ làm việc:
– Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan ít nhất 3 năm bên nước ngoài hoặc ở Việt Nam được thay bằng Giấy phép lao động có tổng thời gian tương tự kèm theo Chứng chỉ được đào tạo hoặc chứng chỉ nghề học ít nhất 1 năm bên nước ngoài.

6. Tất cả các giấy tờ gốc được mang từ nước ngoài về yêu cầu :
– Chứng nhận con dấu lãnh sự của quốc gia cấp giấy tờ đó hoặc được Hợp pháp hóa tại cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại quốc gia đó.
– Đã được chứng nhận tại cơ quan ngoại giao của quốc gia cấp giấy tờ đặt trụ sở ngoại giao tại Việt Nam sau đó được hợp pháp hoá bởi Sở ngoại vụ của Việt Nam
– Sao y, công chứng
– Dịch tư pháp

7. Quy trình cấp xét hồ sơ như sau :
– Nộp mẫu số 1 yêu cầu chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài tại doanh nghiệp Việt Nam -> Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài
– Chuẩn bị hồ sơ gồm Công văn chấp thuận + Giấy tờ liên quan ( tùy vào chức danh ) + Mẫu số 7 + giấy khám sức khỏe + hình + hộ chiếu sao y đến nộp tại cơ quan có thẩm quyền
– Lấy kết quả

Thời gian xét trung bình 4 tuần.
* Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 31 Đường 13, Kp 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức.
Tel: (84-028) 3829 1302, Fax: (84-028) 3829 4032, Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn
* BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Quận 1,TP-HCM,Việt nam,Tel: 84-28.38290.414 – 38290.405,
Fax: 84-2