0936 000 631

Visa UAE

HỒ SƠ YÊU CẦU

  1. Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)
  2. 2 ảnh 4 x 6 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng , ko cười hở răng, tóc ko chạm trán, thấy 2 bên tai, ko mặc áo trắng)
  3. Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân ( sao y công chứng)
  4. Nếu số CMND/ CCCD không trùng với hộ chiếu, thì cung cấp thêm : GIẤY CHUYỂN ĐỔI ĐẦU SỐ CMND ( sao y trên khổ A4)
  5. Hộ khẩu ( sao y công chứng)
  6. Đơn xác nhận ( theo mẫu)

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC

Chủ doanh nghiệp:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y công chứng trong 3 tháng gần nhất)

Nhân viên:

– Xác nhận việc làm ( theo mẫu)

Trẻ em:

– Giấy khai sinh ( sao y trên khổ A4)

– Giấy đồng ý của ba/ mẹ cho người còn lại dẫn đi ( có xác nhận của địa phương)

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

Xác nhận số dư trên 50 triệu đồng